Ceny

1.7.2020

 Rodokmeny levně

Jednotkové ceny:  ceny na cenu má vliv
Vkládání záznamů a fotografií dodaných klientem do databáze:
vložená osoba – z dodaných podkladů 30 – 60 Kč rozsah a relevance údajů
fotografie vložená do databáze (viz pozn. *2) 40 – 60 Kč kvalita fotografie
Vyhledávání archivních záznamů:
vyhledání 1 archivního záznamu (viz pozn. *1) 150 – 400 Kč rozsah a relevance údajů
bádání v archivu (v případě neurčitých vstupních údajů apod.),  jiné práce na rodokmenu, třetí a další hodina konzultace s klientem 360 Kč/hod.
cesta po Praze ke klientovi, do archivů v Praze 200 Kč
1 km mimo Prahu (do archivů, ke klientovi) do 10 Kč/km dle dohody
Čtení starých textů:
přepis 1 archivního záznamu 70 – 150 Kč objem a jazyk
přepis a překlad 1 archivního záznamu 90 – 200 Kč objem a jazyk
přepis textu – cena za normovanou stránku (1 NS = 1 800 znaků vč. mezer) 250 – 400 Kč objem a jazyk
přepis a překlad textu – cena za normovanou stránku (1 NS) 300 -700 Kč objem a jazyk
manipulační poplatek (za zpracování sady záznamů) 50 Kč 1x za celou sadu
Tisky diagramů
(cena se odvíjí od barevného pokrytí)
černobílý tisk – papír 80/m2 (z role šíře 840, 914, 1050 mm) až 150 Kč/m2
barevný tisk – RollUp – neprůsvitný banner, stříbrná/bílá zadní strana, tisk i materiál odolný proti vodě, recyklovatelný plast až 600 Kč/m2 prořez z rolí
800 -1 200 mm
barevný tisk – různá plátna 160g/m2 (lesk, mat) až 1 000 Kč/m2 prořez z rolí
1 400 mm
Knižní vazba A4 (různé druhy) cca 400 Kč
Rámování
lepení na podkladovou desku Kapa – 5 mm   (dle prořezu) 600 – 1 200 Kč/m2
laminování oboustranně – 37um 160 Kč/m2
rámování plastovou lištou U – materiál dle  obvodu obrazu 75 Kč/bm
práce 100 Kč/1 obraz

Poznámky:

*1   Jedním údajem vyhledaným v archivu se rozumí např. datum a místo narození, nebo datum a místo sňatku, …

*2   Cena za 1 fotografii obsahuje: scan nebo ofocení fotografie, její úprava (oříznutí, formát, velikost), vložení do databáze k příslušné osobě. Každá osoba může mít jen jednu hlavní fotografii, která se zobrazuje spolu se jménem a vloženými údaji, další fotografie vložené do databáze je možné prohlížet elektronicky.

Všechny ceny jsou vč. DPH.

Co za uvedené ceny dostanete:

Digitální výstupy:

  • – databázi v elektronické podobě (e-mailem, případně na CD) – nejčastěji v univerzálním formátu GEDCOM
  • vývod vybrané osoby (vhodné vybrat některého nejmladšího člena rodiny, jehož všichni předci zde budou zobrazeni)
  • rozrod vybrané osoby (doporučujeme vybrat nejstaršího společného předka, pro kterého se zobrazí všichni jeho potomci i s jejich partnery
  • diagram blízké rodiny vybrané osoby (jsou zde zobrazeni prarodiče vybrané osoby a všichni potomci těchto prarodičů – tento diagram obsahuje na rozdíl od vývodu a rozrodu také bratrance a sestřenice vybrané osoby)

Tiskové výstupy (textové):