Ceny

1.4.2023

Rodokmeny levně

.

Jednotkové ceny

 ceny

na cenu má vliv

Vkládání záznamů a fotografií dodaných klientem do databáze:

vložená osoba – z dodaných podkladů 30 – 80 Kč rozsah a relevance údajů
fotografie vložená do databáze (viz pozn. *2) 40 – 100 Kč kvalita fotografie

Vyhledávání archivních záznamů:

vyhledání 1 archivního záznamu (viz pozn. *1) 150 – 600 Kč rozsah a relevance údajů
bádání v archivu (v případě neurčitých vstupních údajů apod.),  jiné práce na rodokmenu, třetí a další hodina konzultace s klientem 480 Kč/hod.
cestovné po Praze ke klientovi, do archivů v Praze 360 Kč
1 km mimo Prahu (do archivů, ke klientovi) do 10 Kč/km dle dohody

Čtení starých textů:

přepis 1 archivního záznamu 80 – 180 Kč objem a jazyk
přepis a překlad 1 archivního záznamu 120 – 240 Kč objem a jazyk
přepis textu – cena za normovanou stránku (1 NS = 1 800 znaků vč. mezer) 280 – 540 Kč objem a jazyk
přepis a překlad textu – cena za normovanou stránku (1 NS) 320 – 860 Kč objem a jazyk
manipulační poplatek (za zpracování sady záznamů) 100 Kč 1x za celou sadu

Tisky diagramů

(cena se odvíjí od barevného pokrytí a prořezu z použité role)
černobílý tisk – papír 80/m2 (z role šíře 840, 914, 1050 mm) až 150 Kč/m2
barevný tisk – RollUp – neprůsvitný banner, stříbrná/bílá zadní strana, tisk i materiál odolný proti vodě, recyklovatelný plast až 1 200 Kč/m2 prořez z rolí
800 -1 200 mm
barevný tisk – jiné materiály 800 – 1 500 Kč/m2 prořez z rolí až
1 400 mm
Knižní vazba A4 (různé druhy) cca 600 Kč

Rámování

lepení na podkladovou desku Kapa – 5 mm   (dle prořezu) 600 – 1 200 Kč/m2
laminování oboustranně – 37um 220 Kč/m2
rámování plastovou lištou U – materiál dle  obvodu obrazu 100 Kč/bm
práce  240 Kč/1 obraz

Poznámky:

*1   Cena za 1 fotografii obsahuje: scan nebo ofocení fotografie, její úprava (oříznutí, formát, velikost), vložení do databáze k příslušné osobě. Každá osoba může mít jen jednu hlavní fotografii, která se zobrazuje spolu se jménem a vloženými údaji, další fotografie vložené do databáze je možné prohlížet elektronicky.

*2   Jedním údajem vyhledaným v archivu se rozumí např. datum a místo narození, nebo datum a místo sňatku.

Všechny ceny jsou vč. DPH.