Čtení starých textů

15.12.2019

Při genealogickém bádání se nevyhneme čtení textů z různých časových období. Nejmladší texty budou psány, nejprve česky humanistickým písmem, jehož čtení nám nebude dělat potíže. S postupem do historie se však setkáme s mnoha variantami a odlišnostmi, které mohou pro laika představovat menší či větší komplikace, objeví se texty české i německé, které jsou psány novogotickým kurzivním písmem – kurentem, který se i v čase proměňoval. V různých regionech a časových obdobích se k tomu přidají i jiné jazykové mutace – němčina a latina.

Máte-li potíže s přečtením starých textů, s jejich překladem, můžem vám zpracovat jejich přepis a překlad. Cena je závislá na objemu zpracovávaných textů, na jazykové mutaci a historických souvislostech. Bližší informace naleznate v ceníku.

Záznam z matriky nebo text určený ke čtení můžete zaslat nejlépe elektronicky jako odkaz na příslušný digitalizovaný záznam (stránka matriky, pozemková kniha apod.), případně jako fotokopii či scan s dostatečnou kvalitou. Zpracované materiály obdržíte elektronicky do 2-3 pracovních dnů (výjimkou mohou být svátky, dovolené apod.) s údaji pro platbu.