Jak na to

1.8.2019

Rodokmeny levně

Zdroje informací

Doma máte určitě mnoho materiálů týkajících se vašich předků. Mohou to být ručně kreslené stromy života, rodné listy, křestní listy, úmrtní listy, oddací listy, písemné záznamy pamětníků a také rodinné fotografie. Zde všude je nepřeberné množství informací, se kterými lze historii rodu vytvořit.

 slurrypumps  |
slurrypumps
  |
WaterPump
  |
SlurryPump
  |
MiningSlurryPump
  |
MineralProcessingMiningCentrifugalSlurryPump
  |
SlurryPumps
  |
submersibleslurrypump
  |
BlenderFracPump
  |
SlagSlurryPump
  |
VerticalSlurryPump
  |
ChemicalPump
  |
AllPumps

SubmersibleSlurryPump
  |
EndSuctionWaterPump
  |
MultistageWaterPump
  |
MixedFlowWaterPump
  |
VerticalMultistagePump
  |
SlurryPumpSpareParts
  |
SubmersibleSlurryPump
  |
VerticalSlurryPump
  |
HorizontalSlurryPump
  |
ChemicalPump
  |
SubmersibleSewagePump
  |
SelfPrimingPump
  |
slurrypumps
  |
SlurryPump
  |
slurrypumps
  |
SlurryPump
  |
MiningSlurryPump
  |
SlurryPump
  |
SlurryPumps
  |
newsubmersiblepump=
  |
Newsubmersiblepump
  |
SubmersiblePumpsfordrainage
  |
Submersiblepump
  |
SlurryPumps
  |
Newsubmersiblepump
  |
Newsubmersiblepump
  |
battlemaxslurrypumps
  |
Slurrypump|BattlemaxSlurrypump
  |
BattlemaxSlurryPump3x2c-hcforMining
  |
BattleHeavyDutySlurryPumps
  |
BattlemaxSlurryPumpingSolutions
  |
BattlemaxHeavyDutySlurryPumps
  |
PumpandAbrasionTechnologies
  |
FilterPresses
  |
HorizontalSlurryPump
  |
PUMP&ABRASION
  |
battlemax_slurry_pumps
  |
attlemax_slurry_pumps
  |
|
BattlemaxSlurrypump
  |

I když mnoho materiálů nemáte, nevadí – vše dohledáme v archivech.

Pro zahájení práce je potřeba uvést informace o výchozí osobě, od které chceme rodokmen stavět. Většinou se bude jednat o některého vašeho blízkého předka – otce, dědu. Dobré je mít k dispozici jejich rodný list. Kromě jména a příjmení výchozí osoby a přesného data narození, případně sňatku nebo úmrtí, je to hlavně místo, kde k dané události došlo. Matriky jsou totiž členěny podle jednotlivých far, kterých bylo ve středních Čechách více než 400, a neexistuje k nim žádný centrální rejstřík.

Konzultace a předání podkladů

Při osobním setkání prodiskutujeme vaše představy o tom, co byste chtěli ve výsledku získat. Podíváme se společně na vaše materiály a my vám navrhneme optimální řešení. Osobní setkání lze uskutečnit u nás v Praze (nutno vzít potřebné materiály sebou), kde si můžeme ihned udělat potřebné kopie. Nebo vás navštívíme v místě bydliště (pro vás je to pohodlnější a ušetříte čas, je třeba ale počítat s poplatkem za cestovné), potřebné materiály si ofotíme na místě.

Při komunikaci e-mailem budeme potřebovat materiály zaslat oscanované nebo ofocené. Vaše požadavky a představy o rodokmenu můžeme konzultovat mailem nebo telefonicky.

Postup prací

Po předání podkladů spolu dohodneme rozsah práce a odhadneme cenu. Budeme postupovat po krocích, tím budete mít celou práci a cenu pod kontrolou.

Převod do digitální podoby

Dohodnutý rozsah materiálů převedeme do digitální podoby (vložíme jednotlivé údaje o osobách do programu v počítači). Programem pak vytvoříme různé výstupy pro prohlížení na obrazovce.

Příklady grafických výstupů:

Vývod – je jedním z nejpoužívanějších zobrazení. Zobrazuje všechny předky výchozí osoby, tj. 2 rodiče, 4 prarodiče, 8 praprarodičů, 16 pra…rodičů atd. To znamená, že pro tři generace je to 6 předků, pro čtyři generace 14 předků, pro pět generací je to již 30 předků atd. Samozřejmě to závisí na tom, zda o všech těchto osobách máme nějaké informace.  Jedním z nelepším podkladem pro nalezení informací o pra…rodičích jsou rodné listy. V jednom rodném listu najdeme údaje nejen o rodičích, ale i o prarodičích, celkem tedy o sedmi osobách. Důležité je, že u všech osob najdeme většinou také místa, odkud pocházejí.

Rozrod – je zajímavým zobrazením vybraného předka, či manželského páru a jejich potomků (všech synů a dcer). Často se k synům a dcerám připojují i partneři, což je důležité u dcer, neboť tam dochází k ukončení linie rodového jména. Toto zobrazení může být dostatku podkladů poměrně obsáhlé, neboť zejména v minulosti byla mnohodětná manželství velmi častá.

Někdy, u rodin s mnoha generacemi, se používá zobrazení pouze nositelů téhož jména (příjmení) a to pouze po otcovské linii (o manželkách jsou uvedeny pouze základní informace). Častěji se ale pro zobrazení předků používá vývod.

Příklady textových výpisů:

Rodinný arch – zobrazuje v textové podobě všechny zaznamenané údaje o dvou rodičích a všech jejich dětech.

Vztahy vybrané osoby k ostatním osobám – výpis ukazuje příbuzenský vztah vybrané osoby k ostatním osobám.

Souhrn potomků – je obdobou vývodu – zobrazuje v textové podobě všechny potomky vybrané osoby a jejich partnery. Proti vývodu je pro tisk úspornější, obsahuje ale jen omezené množství informací jednotlivých osob.

Poznámky:

Diagramy, které graficky zobrazují propojení jednotlivých osob, bývají nejčastěji orientovány tak, že nahoře jsou uváděny osoby v historii a směrem dolů pak jejich potomci. Vývod si můžete představit jako trojúhelní postavený na špici, rozrod jako trojúhelník se špicí nahoře. Méně často se diagramy sestavují opačně, případně vodorovně, nebo v kruhu.

V databázi uvádíme u žen rodná příjmení, neboť ta jsou určujícím údajem příslušnosti k jejich předkům.

Tiskové výstupy

Většinu diagramů a výpisů je možno vytisknout.  Standardně vytiskneme:

vývodosoby, kterou si určíte (např. pro kterou je rodokmen zpracováván jako dárek),

rozrod jedné vybrané osoby (doporučujeme nejstaršího předka v mužské linii – nositele rodového jména)

souhrn potomků vybrané osoby (obdoba rozrodu v textové podobě)

Digitální výstupy

Data v současné době ukládáme v programu Family Tree Builder, který umožňuje synchronizaci dat na webové stránky MyHeritage.cz. Můžete pak svá data sdílet s rodinou, přáteli. Zpracovaná data vám uložíme do univerzálního formátu GEDCOM, případně do některého z dalších dostupných genealogických formátů. Data obdržíte e-mailem, případně na CD.